نماینده رشت گفت: نباید تن دولت بلرزد که اگر فلان کار را در خصوص مقابله با کشف حجاب بکنم، شاید فلان اتفاق بیفتد.

محمدرضا احمدی در گفت‌وگو با رویداد 24 افزود: اشتباه بزرگی که دولت و دولتمردان در خصوص کشف حجاب انجام دادند این بود که اقتدار کشور، نیرو‌های مسلح، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و مردم عزیز را زیر سوال بردند. مردم ایران خواهان رعایت حجاب و عفاف در جامعه هستند. به گفته وی، لایحه عفاف و حجاب در کشور تقابل ایجاد نخواهد کرد، زیرا کشور قانون دارد.