با توجه به برنامه در دستور کار مجلس شورای اسلامی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.

به گزارش فارس، بیست و سه سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این در حالی است که طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر ۱۰ سال تعداد ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند اضافه شود و در حال حاضر پس از گذشت دو دهه و عدم اجرای آن، به شرط کسب بیشترین آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس، تعداد ۴۰ نفر به نمایندگان اضافه خواهد شد.

محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در این خصوص گفت: جمعیت یزد بیش از ۷۰۰ هزار نفری شهر یزد شهری صنعتی است که جمعیت آن در حال افزایش است. وی افزود: وجود یک حوزه انتخابیه با 6 شهرستان به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه کشور متشکل از شهرستان‌های بافق، بهاباد، ابرکوه، مهریز، خاتم و مروست، اضافه شدن تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه را به یکی از مطالبات جدی مردم استان یزد تبدیل کرده است. پس از شروع مجلس یازدهم، تشکیل کمیسیون‌ها و انتخاب نماینده یزد و اشکذر به عنوان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با توجه به مطرح بودن پنج طرح با موضوع اصلاح حوزه‌ها و افزایش تعداد نمایندگان، مطابق با آیین نامه مجلس این طرح ها ادغام و با عنوان طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان آنها به صورت ملی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون پس از پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، این طرح در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت تایید این طرح توسط نمایندگان مردم در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه مطابق با پیش نویس طرح، دو نماینده به تعداد نمایندگان استان یزد اضافه و حوزه‌های انتخابیه نیز اصلاح خواهد شد. جوکار خاطرنشان کرد: بدین صورت تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر و زارچ» از یک نفر به دو نفر افزایش می‌‌یابد و همچنین با انتزاع خاتم و ابرکوه از حوزه انتخابیه «مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مروست»، حوزه انتخابیه «خاتم و ابرکوه و مروست»، با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌‌شود و نام حوزه انتخابیه «مهریز، بافق، بهاباد ابرکوه و خاتم و مروست» به «مهریز، بافق و بهاباد» اصلاح می‌‌شود.