تحلیل‌گر سیاست خارجی گفت: به نظر می‌رسد بر روابط ایران و آمریکا یک منطق «تنش‌زدایی» حاکم شده است. آمریکا درگیر موضوع اوکراین و انتخابات است و قصد تشدید تنش با ایران را ندارد و ایران نیز - با توجه به شرایط اقتصادی - از تشدید تنش با آمریکا منفعتی نمی‌برد.  رضا نصری در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: گمان می‌کنم دو طرف به این فرمول مشترک دست یافته‌اند که در مقطع کنونی- در فقدان برجام- بهترین راه پیش‌رو اتخاذ یک سلسله اقدامات و تدابیر متقابل است که هرکدام می‌توانند - به دور از تشریفات حقوقی - به اجرا درآورند تا احیاناً فضای سیاسی برای انعقاد یک توافق مدون مهیا شود. به گفته وی،‌ در این راستا، ممکن است آزادی زندانیان در دو کشور، آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده ایران، کاهش تنش‌ در حوزه نظامی‌، تعدیل تحریم‌های نفتی و همچنین تعدیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران جزئی از این تدابیر و اقدامات باشد. نصری احتمال داد، سلسله اقدامات خاموش، تدریجی و جامع‌تر کنونی در نهایت در قالب یک سند مستقل یا یک قطعنامه شورای امنیت؛ کُدبندی (Codify) و جایگزین برجام شود.