نماینده سابق رشت می‌گوید: دولت سیزدهم، دولت تردمیلی است. یعنی دولتی که خیلی می‌دود، ولی کارش آن‌چنان خروجی ندارد. باید به دولت گفت چرا این‌قدر سوخت مصرف می‌کنید در حالی که می‌توانید یک‌جا بنشینید و فکر کنید که چه باید کرد.

جعفرزاده ایمن آبادی می‌گوید: آقای رئیسی کجا رفت شعار به خط کردن اقتصاددان‌ها؟ ارائه هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی چه شد؟ آقای رئیسی لطفاً نگاه کنید تا ببینید که برخی کالا در همین دو سال گذشته از ۱۰۰ درصد تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این وضعیت به خاطر این است که دولت تنها به دنبال گزارش کار است.