منیبان نوشت: حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران، در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه صادق محصولی به دلیل پشتوانه مالی قوی در تصمیمات مجلس دخالت می‌کند، گفت: با توجه به اینکه محصولی دبیرکل جبهه پایداری است قطعاً از امکانات مالی خود در این زمینه استفاده خواهد کرد. در حقیقت محصولی اثرگذاری خود را در مجلس دارد و بسیاری از کسانی که در حال حاضر در مجلس هستند مورد حمایت پایداری‌ها هستند کما اینکه در مجموعه مجلس فراکسیون دارند.