علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق و رئیس کارگروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی نوشت: «معتقدم بعد از ناآرامی‌های اخیر، مساله به درستی فهم و تبیین نشده و با ساده‌سازی مسئله تصمیمات غلط گرفته می‌شود. تفکری، معلمان و اساتید غیر همسو را عامل تغییرات اجتماعی و ناآرامی‌ها می‌داند. این ذهنیت موجب تشدید بحران‌ها می‌شود. دلسوزانه و خیرخواهانه می‌گویم، حرکت در مسیر غلط جز زیان اثری ندارد. شما دلخوش به اقداماتی هستید که جامعه را ناخوش می‌کند و برای کشور هزینه‌زا خواهد بود.»