به گزارش روسیا الیوم، رئیس شورای امور خارجی مصر تصریح کرد تماس‌ها با ایران ادامه دارد و قاهره برای ازسرگیری روابط خود با تهران نیازی به میانجیگری یا مداخله طرف‌های دیگر ندارد. رئیس شورای روابط خارجی مصر گفت: «تماس‌ها با ایران برقرار است، اما ضرورتی ندارد که علنی شود.» وی افزود: «بازگشت روابط کامل با تهران انجام خواهد شد، اما قاهره ملاحظات خود را دارد.» وی در ادامه عنوان کرد: «مصر برای ازسرگیری روابطش با ایران نیازی به میانجیگری و یا دخالت طرف‌های دیگر ندارد.»