حسین طائب، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران گفت: هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم از اعتراض و اغتشاش کاسته می‌شود، تقابل سیاسی افزایش می‌یابد و برنامه‌ریزی دشمن از بی‌ثباتی امنیتی به بی‌ثباتی سیاسی منتقل می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روند وابستگی جمهوری اسلامی به خارج از کشور در غذا، دارو، آب و سلاح کاهشی است و در مقابل شاهد افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن، انرژی، آب برای پیشرفت کشور هستیم.