مطابق طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، ۴۰ نفر به تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزوده می‌شود. به گزارش فارس، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی، خبر داد. مطابق این طرح ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزوده می‌شود و تعداد نمایندگان از 290 نفر به 330 نفر افزایش می‌یابد.