عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از انحلال نهضت سواد آموزی خبر داد.  احمد نادری به خبرگزاری ایسنا گفت: «این انحلال از مصوبه این کمیسیون است واعتقاد ما بر این است که نهضت در ابتدای انقلاب کارکرد خاص خود را داشته که با توجه به فراگیر شدن شرایط پست مدرن در کشور، دیگر نهضت کارکردهای سابق را ندارد». سازمان نهضت سوادآموزی ایران در سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی تاسیس شد. هدف از تشکیل این سازمان آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و همچنین کودکان در مناطق محروم بود که به مدرسه دسترسی نداشتند.