شین بت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل می‌گوید یک مرد یهودی ایرانی در فرودگاه بن گوریون به ظن تلاش برای جاسوسی برای ایران، بازجویی و از خاک اسرائیل اخراج شد.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از سازمان اطلاعاتی اسرائیل نوشت این مرد که خویشاوندانی در اسرائیل دارد، اعتراف کرده که برای جاسوسی برای ایران به اسرائیل رفته است.

منابع دفاعی به روزنامه تایمز اسرائیل گفتند چون گمان می‌رفت مظنون از سوی سازمان‌های اطلاعاتی ایران برای جاسوسی از اسرائیل تحت فشار قرار گرفته باشد، بازداشت نشد.