بهارنیوز در مطلبی مدعی شد:‌ طیفی از حاکمیت پیشنهاد کرده‌ تعدادی از زندانیان سیاسی به نشانه تلطیف فضا برای بالا بردن مشارکت در انتخابات مجلس، آزاد شوند اما طیف افراطی که دست بالاتر را دارد به شدت مخالفت کرده است. صراحتا و بدون لکنت زبان گفته‌اند: می‌خواهید مشارکت بالا برود تا ما از ورود به مجلس محروم شویم؟