رئیس‌جمهور تفویض اختیارات ویژه به استاندار سیستان و بلوچستان برای حل مشکلات و پیشبرد امور استان را ضروری دانست و بر تداوم هماهنگی همه مدیران استان برای رفع مشکلات تاکید کرد.  سید ابراهیم رئیسی در نشست ویژه اعضای شورای راهبردی توسعه سیستان و بلوچستان که عصر پنجشنبه برگزار شد، بر تسریع در رسیدگی به مسائل ناشی از حوادث سال گذشته زاهدان و پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان تاکید کرد. در این جلسه تأمین اعتبار برای طرح‌های آبرسانی استان نیز بررسی شد.