مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق گفت: دیپلماسی و میدان را با هم در آمیختند و الان دیگر چیزی به نام دیپلماسی نداریم. فقط نمی‌دانم چرا نمی توانند با میدان معضل افغانستان را حل کنند.

حمید ابوطالبی، در کافه خبر خبرآنلاین افزود: وقتی با بحران ماهیت در سیاست خارجی وارد حوزه های دیگر می شویم سردرگمی استراتژیک به وجود می آید و در مسیر اجرایی نیز با بحران روش روبرو می‌شویم. دیپلماسی افکار عمومی و دیپلماسی خبر نیز وجود ندارد و تلفیق دیپلماسی و میدان برای حل مسائلی چون افغانستان دیگر کارساز نیست.