خبرنگار رسانه قم‌نیوز در قم اعلام کرد که قرار است اولین جلسه دادگاه او به اتهام «نشر اکاذیب» برگزار شود. علی پورطباطبایی، در پائیز پارسال اخبار مربوط به اولین مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان در مدارس قم را پوشش می‌داد و در اسفندماه بازداشت شد.

این خبرنگار روز دوشنبه بدون ارائه جزئیاتی در توئیتی نوشت: «بریم که اولین جلسه دادگاه رو درباره اتهام نشر اکاذیب در مورد مسمومیت دانش آموزان در قم داشته باشیم.»