محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت: «مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: 

۱-تداوم نظارت استصوابی شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان،

۲- منوط شدن اختیار تمدید مدت زمان انتخابات از سوی وزیر کشور به تأیید شورای نگهبان،

۳- مکلف شدن شورا‌های تأمین به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات و نیز موظف شدن رؤسای شورای تأمین به تشکیل جلسه شورای تأمین به درخواست رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان هستند.

خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.