رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر استان تهران اقدام به آغاز برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کرده است، گفت: باید تمام تلاشمان را به‌کارگیریم تا با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین این موضوع را در کل کشور گسترش دهیم. به گزارش ایلنا، محمد کاظمی فرد در حاشیه بازدید از معاونت فناوری استان تهران با بیان اینکه در سال گذشته زیرساخت‌های مناسب و خوبی جهت دادرسی الکترونیک در قوه قضاییه راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: این موضوع باعث شده است در بسیاری از استان‌های کشور این ایده شکل بگیرد که مردم نیز بتوانند همانطور که در گذشته در دادگاه‌ها به عنوان ناظر حضور فیزیکی داشتند، این بار به صورت مجازی در دادگاه‌ها شرکت کنند که این موضوع اجرایی 

شده است.