گشت ارشاد برگشت تا حوادث 

سال گذشته تکرار نشود

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به انتقاد مخالفان گشت ارشاد با این استدلال که منجر به تکرار حوادث سال گذشته می‌شود، بیان کرد: «خیر، اتفاقا ما می‌خواهیم مشابه اتفاقات گذشته رخ ندهد. تقاضا و انتظارمان از سردار رادان این است که عناصر آموزش‌دیده، با حلم، حوصله و تدبیر را به کار گیرند و کیفیت را فدای کمیت نکنند.» حسینعلی حاجی دلیگانی، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تصریح کرد: بازگشت گشت ارشاد کار بسیار درستی است؛ بالاخره جامعه انضباط می‌خواهد و گشت ارشاد باید با دشمنان دین و کشور برخورد کند.