دادگاه شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیما، از سپیده قلیان به دلیل عدم رعایت حجاب او تشکیل نشد. پایگاه خبری قوه قضائیه نوشت: «با وجود فراهم شدن بستر‌های لازم برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و برخط و حضور رئیس دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی، سپیده قلیان ضوابط لازم برای حضور در دادگاه علنی را رعایت نکرد و از این رو، این دادگاه با تصمیم قاضی برگزار نشد.» موضوع شکایت ذبیح پور از قلیان، اظهارات این زندانی درباره حضور او در جلسات بازجویی است.