وزیر اسبق امور خارجه ایران با بیان اینکه تکلیف تعاملات بین‌الملل ما واضح نیست، گفت: اگر ایران بخواهد در عرصه روابط بین‌الملل اوج بگیرد، باید تکلیف روابط بین‌‌الملل خود را روشن کند و در عرصه‌های بین‌‌الملل از دیدگاه‌های افراط و تفریط به دور باشد. به گزارش ایسنا؛ علی اکبر صالحی در مراسم اختتامیه «نخستین کنگره بین‌المللی دیپلماسی ملل» افزود: باید روی سیاست بین‌الملل کشور تامل کنیم. در اینجا برگزاری این کنگره امیدبخش و نشان مثبتی است، چرا که از بستر دانشجویی استفاده می‌شود و دانشجویان و جوانان پرتحرک، با نشاط و آرمان‌گرای حقیقت‌بین در چارچوب واقعیات، آرمان‌های خود را ترسیم می‌کنند.  

  قائم مقام فرهنگستان علوم، با اشاره به اهمیت نقش مذاکره و گفت‌وگو در دیپلماسی، یادآور شد: «دیپلماسی علمی» بخشی از «دیپلماسی عمومی» است و دیپلماسی علمی زبان مشترکی است که قابل فهم است و نمی‌توان به توجیهات آن خللی وارد کرد، برای مثال مذاکرات هسته‌ای ما در دنیا مذاکرات موفقی بوده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که شما از یک ظرفیت و بنیه اقتدار برخوردار باشید، «رو قوی شو گر راحت جهان طلبی / که در نظام طبیعت ضعیف پامال است». به گفته وی، در این شرایط سخت بین‌المللی، برگزاری چنین کنگره‌ای با همراهی و تلاش انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران، حرکتی مفید و موثر است و امید دارم که این کنگره مدل و الگویی باشد برای سایر دانشجویان سراسر کشور تا در آینده نزدیک همچنان شاهد برگزاری چنین برنامه‌هایی توسط دانشجویان باشیم.