ارتش اسرائیل از یک رزمایش مشترک دیگر با ارتش ایالات متحده آمریکا خبر داد.

به گزارش «جروزالم پست»، در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرد، به طور مشخص به نام ایران اشاره نشده، اما به موقعیت‌هایی اشاره شده که در آن درگیری «از راه دور»  وجود دارد و این می‌تواند تهدیدی نه چندان پنهان علیه ایران ارزیابی شود؛ زیرا درگیری «از راه دور» یک عبارت رمزی است که اغلب برای ایران استفاده می‌شود.