استعفا از مسئولیت‌های اجرایی برای داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم از دیروز 19 خرداد آغاز شد و تا ۲۵ خرداد ادامه دارد. به گزارش ایلنا،‌ بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پست‌ها و مشاغلی که در قانون ذکر شده و پست‌های هم تراز با آنها از داوطلبی نمایندگی مجلس محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.