رضا رشیدپور، مجری با سابقه تلویزیون با طرح درخواستی از وزیر آموزش و پرورش در توئیتر نوشت: «بدون شوخی و کنایه، از شما می‌خواهم نام 20 کشوری که در آن تدریس کرده‌اید را منتشر کنید. چه چیزی تدریس کرده‌اید؟ چرا رفته بودید؟ چرا برگشتید؟ آنلاین تدریس کرده‌اید یا حضوری؟» اشاره او به اظهارات رضامراد صحرایی درباره برگزاری جلسه‌ رأی‌ اعتمادش در مجلس است که گفت: «به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است.»