وزارت خارجه ایران از گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد.  این گفتگو ،‌ پنجشنبه ۱۸ خرداد انجام شد و به گفته وزارت خارجه ایران درباره «ضرورت خروج از سوتفاهمات و قرار گرفتن دو کشور در مسیر طبیعی و متناسب با حسن همجواری و منافع مشترک بوده است.» وزارت خارجه ایران همچنین می‌گوید که حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایراموف در این گفتگوی تلفنی «مدیریت درست فضای رسانه‌ای را سازنده» خواندند.