معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان تصریح کرد، باکو در مناقشات سایر کشورها مداخله نمی‌کند، بنابراین اجازه حمله اسرائیل به ایران از خاک خود را نخواهد داد.

به گزارش فرارو، کانال ۹ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که فاریز رضایوف، که برای شرکت در یک کنفرانس با موضوع «چشم انداز و استراتژی در عصر عدم قطعیت» به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است در ادامه بدون اشاره به تنش‌آفرینی‌های اخیر باکو در روابط خود با تهران گفت که متاسفانه روابط آذربایجان با ایران در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.