معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، در یک پست اینستاگرامی از خانواده فرید کرم‌پور، مأمور شهید یگان ویژه، «تقاضای عفو و بخشش» کرد. احمدی در این پیام خطاب به خانواده کرم‌پور نوشته است: «امیدواریم به حرمت شهید جوانتان به جوانی فرزند مریضم رحم کرده و با نهایت رافت و گذشت بی‌کران خود، منتی بر سر خانواده و پدر ایثارگر و جانبازش گذاشته، عمری دوباره به فرزندم ببخشید.»