اتهام همکاری دو خبرنگار ایرانی

با واشنگتن صحت ندارد

سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا اتهام همکاری نیلوفر حامدی و الهه محمدی با واشنگتن را رد کرد. متیو میلر، گفت: «ما این اتهامات را رد می‌کنیم. همکاری دو خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ابتدای ناآرامی‌ها در ایران با آمریکا، آشکارا صحت ندارند.»