وزیر خارجه آلمان گفت: اتحادیه اروپا تعداد بیشتری از پرسنل سپاه را به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد کرد. به گزارش فارس ، آنالنا بائربوک خطاب به خبرنگاران بار دیگر ادعای نقض حقوق بشر در ایران را تکرار کرد و افزود: «ما این را نخواهیم پذیرفت».