وزیر اطلاعات با اشاره به دستگیری تیم تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی در مرز‌های غربی گفت: با همکاری دولت جدید عراق و تضمین‌های داده‌شده امیدواریم شاهد امنیت در مرز‌های غربی و عدم‌تکرار آن باشیم.

به گزارش تسنیم، اسماعیل خطیب در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت در مشهد هشدار داد، در صورت ایجاد ناامنی برای جمهوری اسلامی با هرگونه اقدامی در مرز‌ها با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهند شد.