سفیر واشنگتن در بغداد با تاکید بر اینکه آمریکا منطقه را ترک نخواهد کرد، گفت، عراق از اهمیت استراتژیک بسیاری برای واشنگتن برخوردار است. به گزارش ایسنا، الینا رومانوسکی، در مصاحبه با شبکه «اسکای نیوز» افزود: ما مدت‌هاست که با شرکای خود برای رویارویی با برخی چالش‌ها به ویژه خاتمه دادن به بحران‌های مختلف منطقه تلاش کردیم؛ بنابراین بدیهی است که آمریکا در منطقه باقی خواهد ماند و به تعمیق شراکت با کشور‌های آن به ویژه عراق خواهد پرداخت. گفت: حدود یک سال قبل و دقیقا در ژوئیه گذشته، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سفر کرد و با رهبران منطقه دیدار‌هایی انجام داد. وی به روشنی توضیح داد که آمریکا از منطقه خارج نخواهد شد، زیرا منطقه را دارای اهمیت راهبردی می‌داند و روابط دیرینه و طولانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با آن دارد.