خبر تعلیق حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد توسط رئیس شورا تایید شد. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد درباره علت این تعلیق به ایسنا گفت: من نه در جایگاه قضایی هستم و نه اجازه دارم که در خصوص جزییات پرونده و اینکه بابت چه موضوعی اتفاق افتاده مطلبی بیان کنم اما در مجموع خبر تایید شده و تعلیق دیروز عصر اتفاق افتاده است. گفتنی است؛ اواخر سال گذشته نیز هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد با نامه دادستانی تعلیق شده بود.