سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد بر اساس گزارش نهایی بررسی سانحه سقوط هلی‌کوپتر حامل وزیر ورزش، خلبان عامل وقوع سانحه بوده است. بر این اساس،‌ در مراحل بررسی سانحه، مشکل فنی در بالگرد یافت نشده و البته تصمیم گیری‌های مدیریتی و نبستن کمربند ایمنی مسافران نیز عوامل کمکی بوده‌اند.