بازرسی از مراکز اتمی ایران 10 درصد کاهش یافته است

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که تعداد بازرسی‌ها از مراکز اتمی ایران در سال ۲۰۲۲ پس از پایان دادن به ترتیبات نظارتی مشخص‌شده در توافقنامه برجام، ۱۰ درصد کاهش یافته است. رافائل گروسی، در سندی که بین دیپلمات‌ها توزیع شد و بلومبرگ به نسخه‌ای از آن دست یافته گفته است این اقدام ایران «به طور جدی» در کار بازرسان آژانس تاثیر گذاشته است.

وی در گزارش سالانه ۱۱۶ صفحه‌ای خود نوشت: «ایران هنوز مسائل باقی مانده پادمان را روشن و حل و فصل نکرده است و کار مهم و قابل توجهی در این زمینه در پیش داریم.»

ماه مارس امسال و به دنبال سفر گروسی به ایران، دو طرف بیانیه‌ای صادر کرده و گفتند «ایران به صورت داوطلبانه» به آژانس اجازه می‌دهد «فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی بیشتری را اجرا کند.»