معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است و نسبت به حجاب نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، گفت: اگر قرار باشد در کشور حجاب نباشد، اصلا جمهوری اسلامی خیلی معنا پیدا نمی‌کند.  به گزارش فارس،‌ محمد دهقان تاکید کرد: کسانی که به صورت سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند، مجرم هستند و نباید نسبت به آن مسامحه کنیم.