شنیده‌های اصلاحات نیوز حاکی از آن است که با لابی‌های گسترده علی صالح‌آبادی و نزدیکانش؛ او احتمالا در هفته‌های آینده به عنوان سفیر ایران در قطر معرفی خواهد شد!

در ادامه این گمانه‌زنی آمده است: جای تعجب است که وزارت خارجه با چه تدبیری هر کسی که عزل می‌شود یا استعفا می‌دهد را به عنوان گزینه‌های سفارت معرفی می‌کند؟ آن هم سفارت کشور مهم و استراتژیکی، چون قطر؟ عجیب‌تر آنکه مدت تصدی صالح‌آبادی در بانک مرکزی آنقدر ضعیف بوده است که ممکن است کشور میزبان (قطر) چنین برداشتی داشته باشد که همکاری ایران و عربستان باعث شده یک فرد دست چندم به آن کشور برود و سفیر شود.