آزادی دو تبعه فرانسوی بازداشتی در ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آزادی دو تبعه فرانسوی که یکی از آنها همزمان دارای تابعیت ایرلندی نیز هست، را تأیید کرد. به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی در خصوص اخبار منتشر شده درباره اقدام ایران نسبت به آزادی دو تبعه فرانسوی گفت: در پاسخ به درخواست‌های طرف فرانسوی در سطوح مختلف و مذاکرات انجام شده، قوه قضائیه ایران با حسن نیت و در اقدامی انسان‌دوستانه و در راستای قوانین و مقررات مربوطه، دو تبعه فرانسوی را که یکی از آنها همزمان دارای تابعیت ایرلندی نیز است، آزاد کرد.