پارلمان سوئد در مصوبه‌ای ضد ایرانی، دولت این کشور را ملزم کرده است که فعالانه برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اتحادیه اروپا، وارد عمل شود.

آزاده رجحان نماینده ایرانی‌الاصل پارلمان سوئد در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی مدعی شده است که این «موفقیتی بزرگ» برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپاست. به گفته وی، دولت سوئد باید مصوبه پارلمان را اجرا کند.