متعرضان به آمران به معروف، بدون تخفیف و تعویق مجازات خواهند شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد. علاوه بر این، شعبه ویژه دادیاری در تهران در این زمینه اختصاص یافته است و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

به گزارش «انتخاب»،  مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با اشاره به حمایت قوه قضائیه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف، قوه قضائیه خود را موظف به اجرای مقررات دانسته، به عنوان نمونه در ماده هفت قانون مذبور، قانونگذار اعلام کرده است مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.

 سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

 همچنین در تبصره این قانون عنوان شده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند. از همین رو شعب ویژه در دادگستری ها راه اندازی شده است.

 ستایشی گفت: در تهران نیز به این مهم پرداخته شده است و کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد. علاوه بر این، شعبه ویژه دادیاری در این زمینه اختصاص یافته است و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

حبیب اسیود از حق دفاع برخوردار بود

سخنگوی قوه قضائیه نکاتی را در رابطه با نحوه پیگیری پرونده حبیب اسیود، با اشاره به اجرای حکم دادگاه مبنی بر اعدام او، علام کرد: او یکی از مشهورترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی‌گناه کشورمان ابایی نداشت چرا که او طبق اظهارات خود پیش از بازداشت، به این قتل‌ها افتخار می‌کرد.