خبرگزاری رویترز گزارش داد که تروئیکای اروپایی به ایران اعلام کرده‌ پیامد افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به ۹۰ درصد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود. از طرف دیگر یک مقام ارشد هسته‌ای ایران که نامش فاش نشده است، گفت که این کشور هرگز زیر بار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نخواهد رفت و پیامدهای این اقدام احتمالی بر عهده غرب

خواهد بود.