سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برجام دیگر موضوع محوری مورد پیگیری سیاست خارجی ایران نیست، بلکه از برجام برای ما توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عموئی، افزود: ایران توانمندی هسته‌ای خود را پیش برده است و غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد و در حد نیاز در حال پیگیری است.