دولت کانادا با انتشار بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه یک نهاد و ۹ فرد ایرانی خبر داد.

به گزارش ایسنا،‌ اردوپوینت گزارش داد، طبق این بیانیه، دلیل این تحریم‌ها «نقش داشتن این نهاد و افراد در نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و خارج از آن» خوانده شده است. این یازدهمین بسته تحریمی دولت کانادا علیه ایران است.