جانشین فرمانده سپاه پاسداران زنجان گفت: «طبق گفته دشمنان، ایران تنها کشوری است که برای آینده بشر برنامه دارد، به همین دلیل از آن هراس دارند.» سردار ابوالفضل طهماسبی، افزود:‌زنان ایران با وجود داشتن عفاف و حجاب در همه زمینه‌ها موفق بوده و طبق آمار ارائه شده هم از زنان شرقی و هم از زنان غربی جلوتر هستند.