رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اتفاقات و حوادث اخیر از جمله حمله به روحانیون در چند نقطه کشور، قتل رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش و قتل جوان سبزواری، به همه مسئولان قضایی ذیربط در سراسر کشور دستور مؤکد داد که در تعقیب، محاکمه و مجازات ضاربین و قاتلین حوادث مزبور، نهایت سرعت، دقت و قاطعیت را به خرج دهند تا به گفته وی هم مردم مزه عدالت را بیش از پیش بچشند و هم دشمنان بدانند که در این حوزه قاطعیت زیادی وجود دارد.