مولوی عبدالعزیز عمرزهی


بازداشت شد

ایرنا نوشت: یک منبع آگاه گفت: مولوی عبدالعزیز عمرزهی یکی از اتباع بیگانه تاثیرگذار در اغتشاشات و نا امنی‌های سیستان و بلوچستان بازداشت شد.

این منبع آگاه اظهارداشت: مولوی عبدالعزیز عمر زهی دیروز، یکشنبه 10 اردیبهشت به دلیل نقش داشتن در ناامنی‌های سیستان و بلوچستان دستگیر شد.