امر به معروف باید زمینه وحدت ملی را همواره کند نه اختلاف ملی

امام جمعه موقت تهران گفت: باید گفتار خود را اصلاح کنیم، باید با گفت‌وگوی مبتنی بر برهان و دانش دست یکدیگر را بگیریم. باید به داد یکدیگر برسیم. امر به معروف و نهی از منکر باید زمینه وحدت ملی را فراهم کند نه اختلاف ملی را. به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های این هفته تهران. اگر دغدغه حجاب دارید به عنوان زنان و مردان امت مسلمان باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و با روش درست در جهت اصلاح این بیماری اجتماعی تلاش کنیم و این راه اقتدار ملی را فراهم می‌کند.