محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا خطاب به شورای نگهبان نوشت: «گویا اخیرا عده ای طبق عادت سنوات قبل در حال جمع‌آوری اظهارنظرهای افراد منتقد آقای رئیسی (اعم از نمایندگان و چهره‌های سیاسی) هستند و قصد دارند آنها را برای اداره اسناد شورای نگهبان ارسال کنند تا به استناد آن، صلاحیت نامزدها رد شود. امید که شورای نگهبان در این دوره در برابر هرگونه پرونده‌سازی، محکم بایستد تا خاطرات تلخ گذشته که به ردصلاحیت چهره‌های موجه و شجاع انجامید، تکرار نشود.»