محمد علی ابطحی از دریافت پیامک تذکر حجاب خبر داد! این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتر نوشت: «برای منم پیامک تذکر حجاب رسید! بخخخدا تنها بودم تو ماشین! از بس هوشمنده عبا و عمامه را حجاب شرعی ما میدونه. گیری کردیم. بپوشیم می‌پرانند. نپوشیم تذکر حجاب!»