درحالی‌که بحث استیضاح وزیر صمت بالا گرفته است،‌ سخنگوی دولت تأکید کرد: «دولت قصد هیچگونه تغییری برای وزیر صمت ندارد».

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در دفاع از عملکرد وزیر صمت تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ حدود ۵.۱ درصد است و میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دوره آقای فاطمی‌امین ۴.۲ درصد بوده که سه‌برابر دولت قبل است. در زمینه کاهش تورم تولیدکننده هم این رقم در این دوره چشمگیر و حدود ۳۰ درصد است.