سیاست دیپلماسی همراه با بازدارندگی گروه ۷  در قبال ایران

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نشست وزرای خارجه گروه هفت در ژاپن، در توئیتر نوشت که این کشورها سیاست دیپلماسی همراه با بازدارندگی را در قبال ایران در پیش گرفته‌اند. به گزارش ایلنا، «آنتونی بلینکن» ادامه داد: ما همچنین توافق کردیم که عادی‌سازی با جامعه جهانی که طالبان به دنبال آن است، منوط به اقدام‌های این گروه است. در آسیای مرکزی، ما همچنان متعهد به رسیدگی به نگرانی‌های مشترک هستیم.