سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه ما «بدون کمک آمریکا نیز قادر به حمله به ایران هستیم»، گفت: این اظهارات در راستای تقویت روحیه نظامیان و ترمیم مشکلات داخلی این رژیم است. وی افزود: رژیم صهیونیستی که خود در حال غرق شدن بوده و آثار فروپاشی این رژیم بیش از پیش نمایان شده، حقیرتر از آن است که تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود.